De Laren molen installeert een “stenenlezer”.

Naar aanleiding van een eerder verhaaltje in deze kwartaaluitgave over St. Jans rogge zijn er bij de SOLL complimenten binnengekomen over de prachtige roggeakkers o.a. op de Drift tegenover Theodotion. Dat het roggeras St. Jans rogge zeer goed gedijt in het dorp, waarvan St. Jan de patroonheilige is, kan geen toeval zijn. Vol spanning keek ik dan ook uit naar de dag, waarop de combine (maaidorser) van de Maatschap Bon zijn gulzige maaitanden zou zetten in ons graan. Door de veelvuldige regenval (helaas geen wijwater) kon pas half augustus geoogst worden. Onze verwachtingen kwamen uit:
Onze inspanningen werden beloond met een aantal tonnen prachtige roggekorrels. De korrel was wat fijner dan de normale winterrogge, maar veel uniformer en mooier. Écht glanzend graan! Omdat we loonbedrijf Post uit Eemnes een onkruidbespuiting hebben laten uitvoeren hoefde het graan niet meer geschoond te worden en kon zo in de zakken.

Lees Meer

Historische roggesoort St. Jansrogge weer terug in Larense Engen

Iedere Laarder zal het beamen St. Jan (24 juni) is de belangrijkste dag van het dorp.

De datum, 3 dagen na de langste dag, was altijd een belangrijk moment. Direct na die datum moest men winterandijvie zaaien, St. Jansuitjes oogsten en inmaken, de eerste lindebloemetjes moesten zichtbaar zijn om de imkers een goede honingoogst te kunnen geven, enz. enz. Vandaar dat Laarders 2 perioden kennen: voor St. Jan en na St. Jan.

Maar hoe komt St.Jansrogge aan zijn naam?

Lees Meer

Akkers

Bij de meeste akkers die de S.O.L.L. beheert, staat een bord. Op dit bord vindt u een sfeervol schilderij en kunt u lezen welk gewas er geteeld wordt. De schilderijen zijn gemaakt door de Larense schilder Paul Goyarts.

De Rabobank heeft door hun sponsoring in 2007, de akkerborden mogelijk gemaakt.

Bouwplan 2017

Tafelbergweg
Leemzeulder
Naarderstraat (noord)
Naarderstraat (zuid)
Drift
Oude Drift
Hein Keverweg
Verlengde Rozenlaantje
Eng, bijenakker
De Kwartel
Zevenenderdrift
Vredelaan
Schuilkerkpad
Heiveld l (Ruiterweg)
Heiveld ll (Ruiterweg)
Lange akker ( Eng)
Moestuinakker (Eng)
haver
haver
spelt
Sint Jansrogge
triticale
aardappels
mosterd
triticale
triticale

triticale
mosterd
triticale
triticale/zonnebloemen
triticale
triticale
triticale