Organisatie


BESTUUR

Voorzitter: Peter Coebergh (sinds 2023)

Penningmeester: Willem Jan Dantuma (sinds 2022)

Secretaris: Joost Zwanikken (sinds 2018)

Terreinbeheerder / Vice-voorzittter: Jan van den Brink (sinds 1994)

Lid/vice-terreinbeheerder Johan Calis (sinds 1994)

Lid: Annemiek Laumans-Bos (sinds 2008)

Lid: Michiel Korthals (sinds 2014)


FINANCIËLE VERANTWOORDING

(Klik hier voor Financiële verantwoording 2023)

(klik hier voor financiële verantwoording 2022)

(klik hier voor financiële verantwoording 2021)

(klik hier voor financiële verantwoording 2020)

(klik hier voor financiële verantwoording 2019)

De SOLL is een stichting met de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).De SOLL beheert 16 akkers met een totaal oppervlak van ongeveer 10 hectare. Door gewassen te laten groeien en de producten daarvan te verwaarden in eetbare en drinkbare zaken, zoals mosterd en bier. De opbrengsten van de oogsten en de donaties zijn bij lange na niet voldoende om deze terreinen duurzaam te kunnen beheren. Landbouw betekent immers risico’s nemen. Denk hierbij aan misoogsten, plaaginsecten, of verwerkingsfouten. Ook is het nodig soms nieuwe, dure landbouwtechnologieën aan te schaffen ter vervanging van oude. De SOLL wil daarom over een solide vermogen beschikken als buffer voor moeilijke tijden. 


VRIJWILLIGERS

De organisatie van de SOLL draait op vrijwilligers. Niet alleen om gewassen handmatig onkruidvrij te houden,  maar ook voor het uitvoeren van organisatorische taken, bijvoorbeeld rondom de jaarlijkse oogstdag. U kunt zich aanmelden als vrijwilliger bij het secretariaat.