Akker & Landbouwgewas

Boekweit, Rogge, Gerst, Triticale, Spelt, Mosterdzaad en Aardappelen

Streekproducten

Larens Blond – Larens Saison – Larense Graanborrel – Larense Mosterd – Larense Honingdressing

Evenementen

Demonstratie van oude ambachten op het “Oogstfeest”

Wie Zijn wij?

Sinds 1994 zet Stichting Oude Landbouwgewassen Laren (S.O.L.L) zich in om restanten van de oorspronkelijke engen weer te gebruiken, waarvoor deze vroeger bedoeld waren.
De totale oppervlakte van de te beheren engrestanten is gegroeid tot meer dan 10 ha. Doordat de akkers merendeels solitair gelegen zijn, is de bewerking zeer arbeidintensief. Er wordt veel werk door vrijwilligers verricht en door goed beheer wordt gestreefd de natuurlijke historische waarde van de akkers te behouden.

Doelstellingen

De opbrengst van geoogst graan en aardappelen dragen slechts beperkt bij aan de totale kosten. Voor het onderhoud en behoud van de unieke akkers zijn meer financiële bijdragen nodig.
Het bestuur van Stichting Oude Landbouwgewassen Laren nodigt nieuwe sympathisanten van harte uit om donateur te worden; vraag daarvoor via het contactformulier onze nieuwe folder aan en stuur de ingevulde antwoordkaart retour.
De S.O.L.L. is bij de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor uw donatie fiscaal aftrekbaar is.

Agenda

Op 2 maart 2020 organiseert de SOLL een informatieve avond over de akkers in Laren. Onder andere zullen Anthonie Stip (Vlinderstichting), Marc Kuiper (Agrarisch Collectief), Jos Beumer (Provincie) en ons eigen bestuurslid, Johan Calis (Imker) spreken.
19:30 – 22:00 uur Brinkhuis Laren. Graag aanmelden vóór 24 februari via info@sollaren.nl.

© Copyright - Stichting Oude Landbouwgewassen Laren