Donateur worden

De opbrengst van de geoogste en verkochte producten dragen slechts beperkt bij aan de totale kosten. De SOLL kan zijn werk daarom niet doen zonder bijdrage van donateurs.

Donateurs ontvangen jaarlijks een overzicht van het bouwplan. Daarnaast organiseert de SOLL een jaarlijks oogstfeest op de laatste zondag van augustus waarvoor donateurs een uitnodiging ontvangen.

De SOLL is bij de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor uw donatie fiscaal aftrekbaar is. (Fiscaal nummer (RSIN) 8033.17.190)

Ik geef mij op als donateur

ten gunste van rekening nummer NL23 RABO 033 496 2854 ten name van Stichting Oude Landbouwgewassen Laren.