Geschiedenis

Engen en Laren

Engen waren in het verleden gemeenschappelijke landbouwgronden rond dorpen en buurtschappen. Tegen het einde van de negentiende eeuw zijn grote delen van deze gronden opgeofferd voor de uitbreiding van de woonkernen. De stichting Oude Landbouwgewassen Laren zet zich in voor het herstel en behoud van de engrestanten binnen de gemeente Laren. De Stichting doet dit door op deze akkers met medewerking van enkele Larense boeren van oudsher karakteristieke gewassen als boekweit, rogge, haver, gerst en aardappelen te verbouwen. De boeren mesten, ploegen, eggen, zaaien en oogsten op de wijze, waarop dit al generaties zo gedaan is.